Kronan Försäkringskonsult AB är en registrerad försäkringsmäklare som lyder under Finansinspektionen. Verksamheten startades 1991 med inriktning på Företagsförsäkringar, Liv- och pensionsförsäkringar och Affinity lösningar – som innebär specialförsäkringar inom skadeförsäkring.

2007 lanserades NonStop – marknadens bredaste tilläggsförsäkring. NonStop är en enkel, prisvärd och unik tilläggsförsäkring för motorfordon. Försäkringen är helt fristående och kompletterar alla försäkringsbolags halv- och helförsäkringar genom 13 moment.

Vårt fokus idag är utveckling av Affinity lösningar där vi använder försäkring för att uppnå följande mervärden:

För slutkunder/medlemmar skapar vi samordningsvinster som ger
• Bra försäkringsinnehåll till låga kostnader
• Hög servicegrad med specialiserad personal
• Modern administration

För försäkringsgivare
• Generera försäkringsaffär med fokus på moderna lösningar
• Bra riskurval
• God lönsamhet

För partners/gruppföreträdare
• Addera försäkring som mervärde för att stärka partners varumärke
• Förädla kundbasen
• Bygga lojalitetsband mellan partner och slutkund/medlem
• Skapa möjlighet till ny intäktsbas

Kontakta oss
Kronan Försäkringskonsult AB
Box 35
101 20 Stockholm
Besöksadress Dalagatan 7
info@kronan-forsakring.se
Tel: 070-648 05 01 (Försäljning/Marknad)
Tel: 08-661 22 80 (Kundtjänst/Skadeservice)

Non-Stop
Non-Stop